Zahtjevi na stručnu osposobljenost u Ex-aktivnostima

Na donjoj poveznici (linku) nalaze se zahtjevi na stručnu osposobljenost te su definirane potrebne razine znanja osoba koje provode aktivnosti u prostorima i vezane za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07). Navedeno se odnosi na osobe i tvrtke koje se bave aktivnostima instaliranja (IN), održavanja (OD) i popravka (PO).

Zahtjevi na stručnu osposobljenost u Ex-aktivnostima