Tehničko nadgledanje postrojenja, opreme, instalacija i uređaja, te dokumentacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07 Ex-Agencija provodi:

Tehničko nadgledanje postrojenja o čemu izrađuje Ex-Dokument sa slijedećim poglavljima (cjelinama) odnosno tehničkim nalazima:

Kod tehničkog nadgledanja manjih i/ili posebnih tehnoloških jedinica ili postrojenja manje složenosti (posebni sustavi) Tehnički sektor Ex-Agencije izrađuje:

  • TN-PS – Posebni sustavi

koji objedinjuje sva gore navedena poglavlja Ex-Dokumenta.

Na zahtjev korisnika/zahtjevatelja tehničkog nadgledanja i u posebnim slučajevima, Tehnički sektor Ex-Agencije izrađuje i izdvojena/zasebna poglavlja Ex-Dokumenta (koja su inače sadržana u gore navedenim poglavljima Ex-Dokumenta):

  • TN-OUP – Ostali uzročnici paljenja i
  • TN-OD – Održavanost postrojenja

Tehničko nadgledanje projektne/tehničke dokumentacije o čemu izrađuje:

  • TN-SM – Stručno mišljenje

Stručnim mišljenjem se obrađuju, analiziraju i ocjenjuju projektnom dokumentacijom predviđene mjere protueksplozijske zaštite. Ex-Agencija izrađuje Stručno mišljenje (TN-SM) i u slučajevima kada se, na zahtjev korisnika, traži mišljenje Ex-Agencije o specifičnim ili posebnim zahtjevima vezanim uz protueksplozijsku zaštitu, kako za postrojenja tako i za dokumentaciju. Tehničko nadgledanje može, prema navedenom Pravilniku NN 39/06 i 106/07, biti:

  • osnovno,
  • redovito,
  • kontrolno i
  • izvanredno

i provodi se Pravilnikom NN 39/06 i 106/07 definiranim rokovima, uvjetima i načinima.

Upute i informacije za korisnike usluga ex-agencije u području tehničkog nadgledanja projektne dokumentacije i postrojenja

Aktivnosti koje se provode tijekom tehničkog nadgledanja Ex-Agencije su definirane gore navedenim Pravilnikom NN 39/06 i 106/07.

Spomenute su aktivnosti, kao i dokumentacija koju je potrebno prirediti, preciznije i detaljnije definirane na ovim web stranicama Ex-Agencije, a s ciljem olakšavanja pripreme korisnika za provedbu tehničkog nadgledanja Ex-Agencije.

Upute i informacije su podijeljene prema poglavljima odnosno cjelinama Ex-Dokumenta, koji prate pojedine dijelove tehničkog nadgledanja postrojenja (TN-KL, TN-URE, TN-URI, TN-EIE, TN-EII i TN-NEU).

Upute i informacije za TN-PS (Posebni sustavi), TN-OD (Održavanost postrojenja) i TN-SM (Stručno mišljenje) su sastavni dio uputa i informacija za TN-KL, TN-URE, TN-URI, TN-EIE, TN-EII i TN-NEU (dijelovi koji su primjenjivi, odnosno koji su relevantni).

Upute i informacije za TN-OUP (Ostali uzročnici paljenja) su sastavni dio uputa i informacija za TN-EIE i TN-EII (dijelovi koji su primjenjivi, odnosno koji su relevantni).

Ex-Agencija poslove tehničkog nadgledanja obavlja sukladno Hrvatskim propisima, a prema Hrvatskim normama. Norme koje se primjenjuju pri provedbi tehničkog nadgledanja su navedene na web stranicama Ex-Agencije.