Tehničko nadgledanje osposobljenosti pravnih i fizičkih osoba koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravaka u Ex prostorima

Sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07 Ex-Agencija provodi sljedeće:

Tehničko nadgledanje osposobljenosti pravnih i fizičkih osoba koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u prostorima i za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, o čemu izrađuje tehničke nalaze

  • TN-IN – Instaliranje (izvođenje/ispitivanje) električnih instalacija,
  • TN-ODA/ODP – Održavanje Ex opreme i
  • TN-PO – Popravak Ex opreme.

Na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja provodi aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u prostorima i za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Tehnički sektor Ex-Agencije izrađuje i:

  • TN-Potvrdnica – Potvrdnica aktivnosti/osposobljenosti

Tehničko nadgledanje može, prema navedenom Pravilniku NN 39/06 i 106/07, biti:

  • osnovno i
  • redovito

i provodi se Pravilnikom NN 39/06 i 106/07 definiranim rokovima, uvjetima i načinima.

Upute i informacije za korisnike usluga ex-agencije u području tehničkog nadgledanja aktivnosti (osposobljenosti)

Aktivnosti koje se provode tijekom tehničkog nadgledanja Ex-Agencije su definirane gore navedenim Pravilnikom NN 39/06 i 106/07.

Spomenute su aktivnosti, kao i dokumentacija koju je potrebno prirediti, preciznije i detaljnije definirane na ovim web stranicama Ex-Agencije, a s ciljem olakšavanja pripreme korisnika za provedbu tehničkog nadgledanja Ex-Agencije.

Tehničke upute i informacije su podijeljene prema tehničkim nalazima, koji prate pojedine dijelove tehničkog nadgledanja aktivnosti (TN-IN, TN-ODA/ODP i TN-PO).

Ex-Agencija poslove tehničkog nadgledanja obavlja sukladno Hrvatskim propisima, a prema Hrvatskim normama. Norme koje se primjenjuju pri provedbi tehničkog nadgledanja su navedene na web stranicama Ex-Agencije.