Tehničko nadgledanje

Ivana-AK_f2-3f1

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) – NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14, Tehnički sektor Ex-Agencije provodi slijedeće aktivnosti odnosno djelatnosti:

Navedeno se tehničko nadgledanje projektne dokumentacije, postrojenja i aktivnosti (osposobljenosti) provodi prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07. Navedeni je pravilnik sukladan Europskoj direktivi 1999/92/EC (ATEX 137).

Za provedbu ovih aktivnosti Ex-Agencija je ustrojila sustav kvalitete prema normama:

HRN EN ISO 9001 (opći zahtjevi za sustave kvalitete) i

HRN EN ISO/IEC 17020 – za poslove tehničkog nadgledanja dokumentacije, postrojenja i aktivnosti

Tehnički sektor Ex-Agencije akreditiran je od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za poslove Tehničkog nadgledanja (inspekcije) u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 (Potvrda o akreditaciji br. 6440).

Spomenute su aktivnosti, kao i dokumentacija koju je potrebno prirediti, preciznije i detaljnije definirane na ovim web stranicama Ex-Agencije, a s ciljem olakšavanja pripreme korisnika za provedbu tehničkog nadgledanja Ex-Agencije.

Za sve dodatne i detaljnije informacije možete nas kontaktirati.