Certifikacija sustava upravljanja

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine donijela Uredbu (NN 91/11) kojom je proširila djelatnost Ex-Agencije na poslove certificiranja sustava upravljanja. Temeljem Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN RH br. 33/16) i Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN RH br. 39/06 i 106/07) Ex-Agencija provodi postupak prosudbe osposobljenosti i pri tome ocjenu sustava kvalitete za slijedeće aktivnosti:

  • proizvodnja Ex-opreme
  • popravak, obnovu i pregradnju Ex-opreme
  • instaliranje Ex-opreme u ugroženom prostoru
  • održavanje Ex-uređaja i instalacija

Kako se kod postupka prosudbe osposobljenosti za gore navedene aktivnosti provjerava i sustav upravljanja kvalitetom Ex-Agencija je stekla veliko iskustvo na ocjeni sustava kvalitete te je proširila svoje usluge na certificiranje sustava kvalitete prema ISO 9001, a također i na certificiranje sustava upravljanja okolišem ISO 14001. Koristi certificiranog sustava upravljanja:

  • poboljšanje tržišne konkurentnosti tj. povećavanje udjela na tržištu
  • poboljšanje poslovnih procesa te stalno poboljšavanje poslovanja
  • povećanje povjerenja kupaca, poslovnih partnera i javnosti
  • olakšano uvođenje novih djelatnika u posao
  • potpora u slučaju vanjske ocjene pojedinih aktivnosti tvrtke koju u organizaciji provode upravna tijela ili kupci

Stoga javite nam se s povjerenjem za certifikaciju ili savjet