Ocjena sukladnosti gospodarskih eksploziva

Lista certifikata prema Direktivi 2014/28/EU (i stara Direktiva 93/15/EEC)

Ex-Agencija provodi certifikaciju eksplozivnih tvari:

  • eksploziva za civilnu uporabu sukladno Direktivi 2014/28/EU,  i
  • pirotehničkih sredstava sukladno Direktivi 2013/29/EU.

Postupci certifikacije gospodarskih eksploziva sukladno Direktivi 2014/28/EU uključuju:

  • Modul B – EU ispitivanje tipa
  • Modul C2 – Sukladnost tipa na temelju unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera proizvoda u nasumično odabranim vremenskim razmacima
  • Modul D – Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete postupka proizvodnje
  • Modul E – Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete proizvoda
  • Modul F – Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda
  • Modul G – Sukladnost na temelju pojedinačne provjere

Odjel certifikacije eksplozivnih tvari akreditiran je od Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17065. Opseg akreditacije dat je u potvrdi o akreditaciji broj 3115.

Ministarstvo unutarnjih poslova

  • ovlastilo je Ex Agenciju za provedbu postupaka ocjene sukladnosti gospodarskih eksploziva, sredstava za iniciranje gospodarskih eksploziva, baruta, pirotehničkih sredstava I., II., III., IV., T1, P1, T2 i P2 razreda kao ovlašteno tijelo broj E-2/12 (ovlaštenje).
  • prijavilo je Ex-Agenciju EU Komisiji za certifikaciju eksploziva za civilnu uporabu prema Direktivi 2014/28/EU (Prijavljeno tijelo broj 2465) (notifikacija).

Detaljnije upute o certifikaciji dane su u tehničkim uputama TU-CERT-EKSPL i TU-PR-EKSPL.

Zahtjev za certifikaciju podnosi proizvođač ili njegov zastupnik u EU na tiskanici Ex-Agencije PQC C-3-5

Popis usklađenih europskih norma za Direktivu 2014/28/EU dostupan je na web stranici: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index_en.htm

Postupci certifikacije eksploziva za civilnu uporabu po modulima (shematski prikaz) (download)

certification_flow_chart_Eksplozivi_hr