O Ex-Agenciji

S-KOMISIJA je utemeljena kao “Komisija za ispitivanje S-uređaja” spisom Ministarstva teške industrije FNRJ, broj 11404, od 16. srpnja 1949. godine.

Nakon toga S-Komisija je djelovala pod nadzorom raznih državnih ureda i republičkih ministarstava, a od 1992. godine postaje radno tijelo Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske.
S-Komisija je kao tijelo DZNM-a djelovala do 2002. godine na poslovima ispitivanja i certifikacije Ex-opreme te tehničkom nadzoru postrojenja s prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

2002. godine mjenja se status te Vlada Republike Hrvatske uredbom objavljenom u Narodnim Novinama br. 60/02 utemeljuje Agenciju za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, skraćeni naziv Ex-Agencija, kao javnu neprofitnu ustanovu na samofinanciranju, koja nastavlja djelatnost S-Komisije.

Temeljem Uredbe Ex-Agencija je registrirana kod Trgovačkg suda Republike Hrvatske u Zagrebu pod brojem Tt-02/5659-2 od 19. srpnja 2002. odnosno Tt-12/ 12797-4 od 04. lipnja 2012., MBS: 080436643, matični broj: 3283470, šifra djelatnosti: 74300.

Naknadnim izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju mjenjano je područije rada i ustroj Ex-Agencije koja je 1. siječnja 2015. godine postala korisnik državnog proračuna.

Temeljem Uredbe o osnivanju objavljen je Statut Ex-Agencije.

Uredba o osnivanju Ex-Agencije (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14).

Statut Ex-Agencije