Nepristranost i tajnosti

Nepristranost u radu i čuvanje poslovne tajne

Ex-Agencija je javna i neprofitna ustanova osnovana od Vlade RH za poslove:

 • certifikacije Ex-opreme i zaštitnih sustava,
 • ocjene sustava kvalitete u proizvodnji,
 • tehničkog nadgledanja postrojenja, opreme, instalacija i uređaja, te dokumentacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom,
 • tehničkog nadgledanja osposobljenosti pravnih i fizičkih osoba koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u prostorima i za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom,
 • ispitivanja Ex-opreme, zaštitnih sustava i mjera protueksplozijske zaštite u cilju provođenja gornjih aktivnosti,
 • certifikacija sustava upravljanja,
 • certifikacije gospodarskih eksploziva,
 • certifikacije pirotehničkih proizvoda i
 • edukaciju radnika na području protueksplozijske zaštite.

Izjava uprave

U svim gore spomenutim aktivnostima Ex-Agencija djeluje kao treća, nepristrana strana u procesu ispitivanja, certifikacije i/ili tehničkog nadgledanja. Ex-Agencija ne radi poslove prve i druge strane koji bi ugrozili njenju nepristranost pri gore navedenim poslovima. Stoga su jedni od najvažnijih posulata rada Ex-Agencije objektivnost i nepristranost te čuvanje poslovne tajne odnosno povjerenja korisnika usluga.

Kako bi to osigurali Ex-Agencija je ustrojila vlastiti sustav kvalitete prema normama:

 • HRN ISO 9001
 • HRN EN ISO/IEC 17065 za poslove certifikacije Ex-opreme i zaštitnih sustava, gospodarskih eksploziva, pirotehničkih sredstava i ocjene sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnji,
 • HRN EN ISO/IEC 17020 za poslove tehničkog nadgledanja postrojenja i osposobljenosti za aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka,
 • HRN EN ISO/IEC 17021 za poslove certifikacije sustava upravljanja i
 • HRN EN ISO/IEC 17025 za poslove ispitivanja u laboratoriju.

Ex-Agencija je razradila kriterije nepristranosti o kojima se vodi računa u svakom trenutku, pri svakom radnom zadatku odnosno formiranju tima koji će izvršiti traženu uslugu. Kroz sustav kvalitete i odgovarajuće dokumente svi djelatnici su upoznati s važnosti nepristranosti i čuvanja poslovne tajne, a nepoštivanje tih odredbi smatra se težom povredom radne discipline.

Ex-Agencija osigurava čuvanje poslovne tajne i od osoba koji nisu djelatnici Ex-Agencije, a moraju im biti dostavljeni povjerljivi podaci (npr. ustanove koje imaju pravo na pristup tim informacijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima, Hrvatska akreditacijska agencija, Certifikacijski odbor Ex-Agencije i Ex-Savjet Ex-Agencije).

Sva dokumentacija korisnika usluga Ex-Agencije koja čini temelj izrađenog dokumenta Ex-Agencije smatra se poslovnom tajnom. Postupanje s dokumentacijom korisnika usluga je propisano procedurama priručnika kvalitete kao i odgovornosti i ovlaštenja za pristup dokumentaciji.