Novi primjer “skraćenog” Ex-Priručnika održavanja

Na donjoj poveznici (linku) nalazi se primjer “skraćenog” Ex-Priručnika održavanja, kao i pripadajuće upute za izradu istog.
Namjena je ove upute pojasniti aktivnosti te definirati najvažnije postupke koje vlasnik (korisnik) postrojenja (u kojem se nalaze prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom) mora provoditi s naslova održavanja postrojenja, Ex-opreme i instalacija i to u uvjetima kada vlasnik (korisnik) postrojenja nema ustrojen sustav održavanja potvrđen od Ex-Agencije kroz tehnički nalaz TN-ODP. Odnosno, ova se uputa primjenjuje kada spomenuto održavanje provode (iz usluge) vanjske tvrtke koje su pod tehničkim nadgledanjem Ex-Agencije (imaju odgovarajući TN-ODA).

Sustav održavanja postrojenja temelji se na implementacij „skraćenog“ Ex-priručnika održavanja postrojenja te „cjelovitog“ Ex-priručnika održavanja tvrtke pod tehničkim nadgledanjem (TN-ODA), a koji moraju biti u skladu s normom HRN EN 60079-17 i Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07.

Napomene:

Ova uputa i primjeri Priručnika su načelnog/općeg karaktera. Korisnik je dužan prepoznati i analizirati secifičnosti pregleda i održavanja opreme i instalacija u svom postrojenju/objektu. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti da se primjeri Priručnika dani u ovim uputama usklade sa stvarnim „potrebama“ postrojenja/objekta i njegovim specifičnostima.

Važno je naglasiti da se ove upute i  “skraćeni” Ex-Priručnik održavanja odnose samo na održavanje Ex-opreme i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom , a ne odnose se na “opći / cjeloviti” Ex-Priručnik zahtjevan čl. 8. i 9. Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i opreme u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07. Analiza i ocjena “općeg / cjelovitog” Ex-Priručnika zahtjevanog čl. 8. i 9. spomenutog pravilnika nije dio postupka tehničkog nadgledanja.

Primjer “skraćenog” Ex-Priručnika održavanja