Odjel financija, računovodstva i nabave

Sektor financijskih i općih poslova

Direktor
Mr.sc. Đoni Benažić
d.benazic@ex-agencija.hr

Tajnica direktora
Suzana Leventić
+385 1 3667 260
ex-agencija@ex-agencija.hr

Odjel financija, računovodstva i nabave

Voditeljica Odjela
Slavica Pulek, dipl.oec.
+385 1 3667 260 / 221
s.pulek@ex-agencija.hr

Viša stručna suradnica
Melita Valek-Kruc, dipl.oec.
+385 1 3667 260 / 101
m.valek-kruc@ex-agencija.hr

Viša stručna suradnica
Tea Weigand, mag.oec.
+385 1 3667 260 / 228
t.weigand@ex-agencija.hr

suradnica
Marija Kalinić
+385 1 3667 260 / 131
m.kalinic@ex-agencija.hr

Suradnica
Suzana Leventić
+385 1 3667 260 / 102
s.leventic@ex-agencija.hr

Suradnica
Ljiljana Repinc
+385 1 3667 260 / 231
lj.repinc@ex-agencija.hr

u_