Upravno vijeće

Ex-Agencija ima Upravno vijeće koje upravlja radom Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Sastav Upravnog vijeća određen je Uredbom o osnivanju Ex-Agencije.

Upravno vijeće Vlada Republike Hrvatske imenuje po jednog državnog dužnosnika iz:
– Ministarstva unutarnjih poslova, (Žarko Katić, dipl. iur.)
– Ministarstva financija (mr.sc. Hrvoje Čović, dipl. ing.)
– Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (mr.sc. Danijel Žamboki, dipl. oec.)
– Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Damir Juzbašić, dipl. iur. )
– te jednog predstavnika Ex-Agencije (Dinko Suličić, dipl. ing.)
Predsjednik Upravnog vijeća je državni dužnosnik iz Ministarstva unutarnjih poslova.