Upravno vijeće

Ex-Agencija ima Upravno vijeće koje upravlja radom Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom. Sastav Upravnog vijeća određen je Uredbom o osnivanju Ex-Agencije.

Upravno vijeće Vlada Republike Hrvatske imenuje po jednog državnog dužnosnika iz:
– Ministarstva unutarnjih poslova,
– Ministarstva financija,
– Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,
– Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
– te jednog predstavnika Ex-Agencije.
Predsjednik Upravnog vijeća je državni dužnosnik iz Ministarstva unutarnjih poslova.