Tehničke odluke

U određenim slučajevima odredbe i zahtjevi propisa i normi nisu dovoljno jednoznačni i jasni korisnicima, te ih treba pojasniti i rastumačiti. Ex-Agencija na svojim tehničkim konferencijama i sastancima Ex-Savjeta raspravlja takva pitanja i daje tumačenja u obliku Tehničkih odluka tzv. OTP odluke.

ODLUKA BROJ

SJEDNICA BROJ

DATUM

NASLOV PITANJE
OTP.06.4 35(508) 14.3.2006. Priključak vodiča u stezaljkama povećane sigurnosti Koji su dopušteni načini priključka punih vodiča u stezaljke povećane sigurnosti kada se radi o izvedbi stezaljki kod kojih se pričvršćenje ostvaruje s jednim vijkom i podložnom pločicom kao na slikam…
OTP.08.1 98(571) 11.6.2014. Regulirani elektromotorni pogoni (napajanje preko frekvencijskih pretvarača) Kojim uvjetima trebaju udovoljiti elektromotorni pogoni (EMP) napajani preko frekvencijskih pretvarača za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.
OTP.09.2 103(576) 14.4.2015 Exd kabelske uvodnice s brtvenim elastomerskim prstenom Pod kojim se uvjetima smiju instalirati Exd kabelske uvodnice s brtvenim elastomerskim prstenom?
OTP.09.4 91(564) 9.4.2013 Uvjeti za instalaciju sklopa uranjajuće crpke Koje uvjete treba ispuniti prilikom instaliranja sklopa uranjajuće crpke (u nastavku teksta crpke)?
OTP.10.1 103(576) 14.4.2015 Vrste i podjele radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i tehničko nadgledanje Ex-Agencije za aktivnosti instaliranja (TN-IN), održavanja (TN-ODA/ODP) i popravka (TN-PO)  Za koje vrste radova i za koju opremu/instalacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom Pravilnik o najmanjim zahtijevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom  (NN br. 39/6  i  106/07) zahtjeva tehničko nadgledanje aktivnosti (ocjenu osposobljenosti) tvrtke?
OTP.10.2 77(550) 14.12.2010 Ispitivanje elektromotora nakon prematanja Treba li nakon prematanja namota provoditi ispitivanje ujednačenosti struja u svim fazama motora pri zakočenom rotoru i pri sniženom naponu za sve vrste Ex-zaštita ili samo za motore povećane sigurnosti?
OTP.12.1 84(557) 14.2.2012 Učestalost (periodika) ispitivanja električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom S kojom učestalošću (periodikom) je potrebno provoditi ispitivanja električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom?
OTP.12.2 109(582) 12.4.2016 Pokretanje elektromotora u vrstama zaštite nA, e d i p preko uređaja za meko pokretanje (soft-startera) Koji se zahtjevi, s naslova protueksplozijske zaštite, postavljaju pred elektromotore u vrstama zaštite “nA”, “e”, “d”, “p”, “pD” i “t” pokretane preko uređaja za meko pokretanje (soft-startera)
OTP.15.1 103(576) 14.4.2015 Tehničko nadgledanje aktivnosti održavanja i popravaka neelektričnih uređaja i zaštitnih sustava  Kada pravne i fizičke osobe koje provode održavanje i popravak neelektričnih uređaja i zaštitnih sustava trebaju biti pod tehničkim nadgledanjem Ex-Agencije za aktivnosti održavanja (OD) odnosno popravaka (PO)?
OTP.16.1 110(583) 21.6.2016 Dogradnja sustava para na mjernim uređajima u uporabi Može li se i pod kojim uvjetima napraviti dogradnja sustava povrata para u mjerne uređaje koji su stavljeni u uporabu?