Pristup informacijama

Kao tijelo javne vlasti Ex-Agencija je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13) sastavila Katalog informacija.

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se pisanim putem, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama” – na poštansku adresu: Ex-Agencija, Industrijska 25, Sveta Nedelja. Zahtjev se može podnijeti i:

Usmeni zahtjevi primat će se na zapisnik svakim radnim danom od 09 – 13 sati na adresi Ex-Agencija, Industrijska 25, Sveta Nedelja ili telefonom na broj 01/3667-260. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište.

Za podnošenje zahtjeva može se koristiti obrascem Ex-Agencije PQP-C-2.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji. Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. Ex-Agencija ima pravo na naknadu u visini stvarnih materijalnih troškova, a koji nastaju pružanjem informacije sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13).

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Dokumenti: