Javnost rada

Javnost rada Ex-Agencije određena je Statutom Ex-Agencije koji je donijelo Upravno vijeće Ex-Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Javnost rada Ex-Agencije osigurana je kroz:

  • Upravno vijeće Ex-Agencije koje jedanput godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o radu Ex-Agencije,
  • redovito izdavanje javnih publikacije Ex-Agencije (Ex-Bilten),
  • konferencije Ex-Agencije na kojima se raspravlja s korisnicima usluga Ex-Agencije i izmjenjuju iskustva,
  • redoviti rad i sastanke Ex-Savjeta i Certifikacijskog odbora (u kojima su zastupljeni predstavnici nadležnih državnih tijela i korisnika usluga Ex-Agencije) i
  • pravrovremeno objavljivanje, na web stranicama Ex-Agencije, informacija koje utječu na korisnike usluga Ex-Agencije.

Statutom Ex-Agencije je određeno da je Ex-Agencija dužna, odmah ili iznimno u primjerenom roku dati svakom korisniku usluge, na njegov, zahtjev obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je osnovana, te dati mu potrebne podatke i upute.

Dostupnost podataka u svezi s tehničkim nadgledanjem i certifikacijom, smatra se udovoljenim kada su dostupni na web-stranicama Ex-Agencije, ali na zahtjev korisnika moraju biti dostavljeni i pisano.

Informacije, podaci i dokumenti objavljeni u elektroničkom obliku (na web stranicama Ex-Agencije) su dostupni bez podnošenja zahtjeva. Za sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama pristup ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Poslove vezane za javnost rada i pristup informacijama obavlja službenik Ex-Agencije za informiranje.
Za javnost rada Ex-Agencije odgovoran je ravnatelj Ex-Agencije.

Izvješće o ostvarenju plana rada za 2017. godinu

Izvješće o ostvarenju plana rada za 2016. godinu

Godišnji plan rada za 2018. godinu

Godišnji plan rada za 2017. godinu

Godišnji plan rada za 2016. godinu

Financijski plan za 2018

Financijski plan za 2017

Financijski plan za 2016

Financijski plan za 2015

Financijski izvještaj Ex-Agencije za 2018.

Financijski izvještaj Ex-Agencije za 2017.

Financijski izvještaj Ex-Agencije za 2016.

Godišnj izvještaj Ex-Agencije za 2016. godinu

Godišnj izvještaj Ex-Agencije za 2015. godinu

Godišnj izvještaj Ex-Agencije za 2014. godinu

Izvješće o poslovanju za 2013. godinu