Cjenik

Cjenik usluga

Ex-Agencija za usluge ispitivanja, ocjenjivanja sukladnosti (certifikacije), tehničkog nadgledanja postrojenja, dokumentacije i aktivnosti te edukaciju osoblja zaračunava troškove sukladno cjenicima usluga koji su dani u dolje priloženim dokumentima. Cjenik stručne edukacije osoblja dostupan je na stranicama Edukacija osoblja (http://www.ex-agencija.hr/usluge/edukacija-osoblja/ ).

Cjenici su informativni i ne uključuju dodatne troškove vezane na predmetnu uslugu kao što su npr. putni troškovi, troškovi smještaja, dostava i povrat uzoraka za ispitivanje i sl.

S obzirom da ukupna cijena usluge zavisi o specifičnim zahtjevima naručitelja odnosno obimu posla za svaku uslugu potrebno je dostaviti pisani zahtjev za ponudu i priložiti primjerenu dokumentaciju na osnovu koje će stručne službe Ex-Agencije dati preciznu ponudu.